ข้อมูลสนามบิน

หน้าแรก >> เกี่ยวกับสนามบิน >> ข้อมูลสนามบิน

 ข้อมูลสนามบิน

   สนามบินสมุย สนามบินพาณิชย์มาตราฐาน ที่เปิดทำการบินเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2532 มีเนื้อที่ 600 ไร่ (ในปัจจุบัน) ตั้งอยู่ใน ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี สนามบินสมุยได้รับอนุญาตให้เป็นสนามบินศุลกากร ตั้งแต่เดือน 25 กันยายน พ.ศ. 2539 ภายในอาคารผู้โดยสารต่างประเทศจะประกอบด้วย ด่านตรวจคนเข้าเมือง, ด่านศุลกากร, ด่านกักกันพืช, ด่านควบคุมโรคติดต่อ และมีบริการตรวจลงประทับตราประเภทท่องเที่ยว (วีซ่า) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างครบครัน

การออกแบบอาคารผู้โดยสารของสนามบินสมุย ได้คำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสมุย จึงได้ทำการออกแบบให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติแวดล้อม โดยการใช้วัสดุจากธรรมชาติอย่าง 'ต้นมะพร้าว' และเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ทำให้รับรู้ได้ถึงธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัว การเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชม. 10 นาที เท่านั้น ซึ่งประหยัดเวลาในการเดินทางที่ใช้รถยนต์ไปได้มากเลยทีเดียว นอกจากนี้สนามบินสมุยยังเปิดให้บริการการบินระหว่างประเทศได้อีกด้วย 

 ปัจจุบันมีเส้นทางบินที่ใช้สนามบินสมุยเป็นศูนย์กลาง ได้แก่
สมุย-กระบี่, สมุย–ภูเก็ต, สมุย–อู่ตะเภา, สมุย – ตราด ,สมุย – เชียงใหม่, สมุย–สิงคโปร์ และ สมุย-ฮ่องกง

Online Booking